Soubor historického tance Mariane

 

Tyto stránky již nebudou aktualizovány. 

Nové stránky souboru naleznete na adrese:

 

https://sht-mariane.webnode.cz/

 

 

 

O souboru

V září 2005 jsme založili náš dětský soubor historického tance.

Vedla nás k tomu láska k tanci a obliba časů dávno minulých , kdy etiketa byla na prvním místě . Život rytířů a vznešených dam se řídil přísnými společenskými pravidly.

Tanec byl krásný způsob , jak beze slov vyjádřit své pocity .

Tanci byli vyučování mladí šlechtici a mladé vznešené dámy již od útlého věku,což odpovídá  i našemu věkovému složení.

Náš záměr je při tónech krásné staré hudby tančit a tak kráčet ve starověkých šlépějích.

Proto jsme se rozhodli věnovat se obdobím středověku a renesance .

Usilujeme o věrné ztvárnění dobových tanců a to jak panských tak tanců prostého lidu.

Nezbytnou součástí dětské společnosti bývaly guvernantky,které ani v našem souboru nechybí,zajišťují náš odvoz na vystoupení, při vystoupeních nás doprovázejí

 a starají se o to ,aby nám nic nechybělo.

 

Vystupujeme na českých hradech a zámcích, na historických jarmarcích, na slavnostech,

v zámeckých zahradách, ale také na vernisážích a plesech. Tančíme v domovech pro seniory ,

v zařízeních pro klienty s kombinovanými vadami a v mateřských školkách.

 

Soubor se neúčastní pouze tanečních vystoupení, ale je též pořadatelem vlastních „středověkých“ akcí ,jakými jsou Velikonoční slavnosti(gotika) ,Gotický den(gotika),Vánoční hold (renesance)– všechny pořádané v Libčicích nad Vltavou.Program těchto akcí je zaměřen na pobavení dětského i dospělého diváka.Nezbytnou součástí je rekonstrukce historické hostiny a ochutnávka dobových jídel , nechybí ani vystoupení šermířů se střelbou z palných zbraní a produkce živé historické hudby. Aby atmosféra byla úplná nechybí středověké tržiště s předváděním lidových řemesel a také hry a soutěže pro děti .

Při pořádání akcí spolupracujeme se spřátelenými soubory SHŠ Artus Bohemia,SHŠ Páni z Kolína a dalšími členy historických souborů.

 

Soubor se na akce dopravuje vlastními prostředky a svá vystoupení si je schopen ozvučit.

Svá vystoupení se snažíme přizpůsobit prostředí kam jsme zváni a požadavkům  pořadatelů.

 

SHT Mariane o.s. je samostatným právním subjektem,jsme registrováni jako občanské sdružení.

Kontakt

Soubor historického tance Mariane o.s.

Sprátelené stránky

 
Graciella

Výroba a prodej historických šperků, které zdobí naše tanečníky.

https://www.graciella-cz.com

 

Páni z Kolína

Skupina historického šermu a staré hudby, s kterými nás můžete vidět na mnoha vystoupeních.

https://www.panizkolina.cz